Strohhut mit Lederband

16,60CHF
Model/Artikelnr.: 3123678

Strohhut mit Lederband

Huthöhe ca. 12cm
Kopfweite 58